Hosting

Wat wij graag en goed doen, verpakt in een prach­ti­ge plat­form. Zodat jij zor­ge­loos verder kunt gaan met waar jij goed in bent.

Waarom onze hosting?

Omdat wij graag onze krach­ti­ge en gea­van­ceer­de servers inzet­ten om jouw website te geven wat die ver­dient.

i
Dui­de­lijk­heid

Wij voor­zien jou van alle infor­ma­tie die jij nodig hebt om zelf je hosting pakket te kunnen beheren.

~
Secu­ri­ty

Onze servers zijn goed bevei­ligd en worden 24x7 gemo­ni­to­red. Daar­naast bieden wij gratis SSL cer­ti­fi­ca­ten aan.

Back-ups

Wij bieden de moge­lijk­heid om auto­ma­tisch back-ups te maken van jouw vol­le­di­ge website.

f
Gega­ran­deer­de Resour­ces

Zo zorgen wij ervoor dat de snel­he­den en uptime gewaar­borgd blijven van alle web­si­tes die wij hosten.

Netwerk Infra­struc­tuur

Door onze gea­van­ceer­de hard­wa­re geniet jij van een onge­lo­fe­lijk snelle netwerk infra­struc­tuur.

cPanel

Wij geven jou een cPanel account waarmee jij zelf alle zaken kunt regelen m.b.t. jouw website.

Resour­ces

Als klant krijg jij van ons gega­ran­deerd de vol­gen­de resour­ces tot jouw beschik­king. 

Alles op een rij

Bij ons zijn er geen ver­schil­len­de Hosting pak­ket­ten. Wat andere bedrij­ven het “Premium” pakket noemen is wat wij als stan­daard han­te­ren. Daarom geven wij al onze klanten het “Premium” pakket en kan ieder­een genie­ten van snelle hosting, gega­ran­deer­de resour­ces, een cPanel waar de vol­le­di­ge weber­va­ring mee te beheren is en dé tools die jij nodig hebt om jouw website mee te onder­hou­den .

 1 GB PHP memory limiet
 Onbe­perkt data­ver­keer
 1‑click app instal­ler
 10 e‑mailaccounts
 Gratis SSL-cer­ti­fi­ca­ten
 cPanel con­tro­le paneel
 Zelf PHP-versie kiezen (5.x of 7.x)
 Onbe­perkt MySQL data­ba­ses
 php­My­Ad­min
 Shell toegang

E‑commerce pack
 Gratis SSL onder­steu­ning
 Site sta­tis­tie­ken

E‑mail beheer
 20 mail adres­sen
 Meer­de­re webmail clients beschik­baar (o.a.  horde, squir­rel­mail)
 SMTP, POP3 en IMAP onder­steu­ning
 E‑mail for­war­ders, alias, en auto res­pon­ders
 Catch-all mailbox
 Mailing lijsten

Website beheer tools
 cPanel control panel
 Site soft­wa­re
 File manager
 Pass­word bevei­lig­de directory’s
 Pass­word beheer
 Cron Jobs
 Beheer MIME types
 Beheer Apache handles
 IP Blokkeren/Filteren
 Redi­rect URL
 Server Side Inclu­des (SSI)
 Hot link bevei­li­ging
 Git client
 Let’s Encrypt (Gratis SSL!)

Gratis kant en klare scripts
 Gratis Word­Press instal­la­tie
 Gratis Joomla instal­la­tie
 Gratis Drupal instal­la­tie
 Gratis MAMBO instal­la­tie
 Gratis OSCom­mer­ce instal­la­tie
 Gratis Soholaunch instal­la­tie
 Gratis phpBB instal­la­tie
 Gratis Cop­per­mi­ne instal­la­tie
 Etc etc etc!

Data­ba­se beheer
 Onbe­perkt aantal MySQL data­ba­ses
 Php­My­Ad­min

Domein­na­men en sub­do­mein­na­men
 Onbe­perkt aantal sub­do­mei­nen
 Sub­do­mei­nen door­stu­ren
 E‑mail adres­sen voor sub­do­mei­nen

Sta­tis­tie­ken
 Awstats, Weba­li­zer, Analog
 Sub­do­mein sta­tis­tie­ken
 Laatste bezoe­kers
 Data­ver­keer gebruik
 Error log bekij­ken

FTP Beheer
 Onbe­perkt aantal FTP accounts
 Direc­to­ry per FTP account
 Servers en infra­struc­tuur
 Dual Deca-Core 2.4GHZ
 CentOS gein­stal­leerd
 MySQL 5.6
 Redun­dan­te stroom voor­zie­ning
 24/7 netwerk moni­to­ring
 24/7 server moni­to­ring
 Dage­lijk­se backups

PHP & Mul­ti­me­dia tech­niek
 PHP 5.x of PHP 7.x (instel­baar per hosting               account)
 PHP Memory limit 1GB
 Perl onder­steu­ning
 GD Libary, CURL, ZLIB
 Zend opti­mi­zer, safe mode uit
 Mod_rewrite, .htac­cess
 XML, HTML, XHTML, WAP, WML

Domein Checker

Vul hier­on­der jouw gewens­te domein in om te checken of deze beschik­baar is.

Domein Regi­stre­ren?

Let’s Work Together

Samen kunnen wij jouw website com­pleet bouwen of ver­nieu­wen en ben jij met jouw bedrijf klaar voor de moderne online wereld. Ben jij er klaar voor? 

3 + 8 =